Przejdź do Facebooka

Ostatnio komentowane

Sponsorzy

Program profilaktyczny „Bezpieczny Internet”

           W dzisiejszym świecie internet odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu dzieci i młodzieży. Obecne pokolenie nie zawsze dzieli już świat na realny i wirtualny, ale na co dzień, naturalnie, posługuje się mediami elektronicznymi utrzymując za ich pośrednictwem relacje rówieśnicze, wyrażając siebie, bawiąc się, ucząc, rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Mają dużo wyższe kompetencje w tym zakresie niż ludzie dorośli. Niemniej bardzo często brakuje im krytycznego spojrzenia na niebezpieczeństwa związane z siecią. Jak wskazują jednak dane z badań oraz instytucji niosących pomoc w tego typu sytuacjach, przemoc rówieśnicza w sieci i rozmaite formy wykorzystywania seksualnego nieletnich są codziennością i dotykają nawet do kilkudziesięciu procent młodzieży. Liczba przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem internetu oraz telefonów komórkowych rośnie w zastraszającym tempie. Dzieci często nie mają świadomości podejmowania takich działań, uczestniczenia w nich oraz ich konsekwencji. Dzieci korzystające z internetu są także narażone na kontakt z materiałami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich rozwój psychiczny. Dotyczy to filmów, zdjęć, tekstów o charakterze pornograficznym, prezentujących przemoc, promujących niepożądane zachowania, także używki. Przy pomocy komunikatorów i portali społecznościowych młodzi ludzie łatwo nawiązują kontakty z nowymi osobami, często także takimi, których nie znają w świecie rzeczywistym. Przy niewiedzy i łatwowierności młodych internautów stają się oni często ofiarami przestępstw z użyciem sieci: oszustw, wyłudzeń, włamań komputerowych. Zdarza się, że dzieci podają w sieci prywatne informacje (np. dane osobowe) czy umawiają się na spotkania. Jest to szczególnie niebezpieczne także w związku z częstymi przypadkami  uwodzenia dzieci w internecie. Niezwykle duża dostępność internetu, także za pośrednictwem urządzeń przenośnych (telefony komórkowe, smartfony, tablety itp.) prowadzi także do kolejnego znaczącego problemu, jakim jest  nadużywanie korzystania z internetu, prowadzące nawet do uzależnienia. Zdarzają się przypadki, w których młodzi ludzie praktycznie całą swoją życiową aktywność przenoszą do sieci i stają się praktycznie niezdolni do funkcjonowania poza nią.

            Rozwiązaniem powyższych problemów nie jest jednak izolowanie dzieci i młodzieży od komputera, ale edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z internetu.

 

 

Cele programu:

ñ    uwrażliwienie wychowanków na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci, przekazanie wiedzy o zagrożeniach,

ñ    promocja pozytywnych zastosowań internetu,

ñ    uświadomienie konsekwencji nadużyć związanych z internetem zarówno dla ofiar, jak           i sprawców,

ñ    wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy,

ñ    pokazanie jak zachować się w krytycznej sytuacji, przekazanie kontaktów do specjalistów,

ñ    przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera oraz ryzyka uzależnienia,

ñ    skłonienie do autorefleksji na temat czasu spędzanego w internecie i jego wpływu na pozostałe codzienne czynności,

 

 

            Program zajęć stworzony został  w oparciu o scenariusze i materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej Fundacji Dzieci Niczyje. Poszczególne elementy kolejnych spotkań zaczerpnięte zostały z następujących scenariuszy: „W sieci”, „Stop cyberprzemocy”, „Dzień z życia” oraz „Sieciaki”.

Zostaw odpowiedź

 


9 + 4 =

 

Dodane komentarze

 1. Aleksandra

  15 marca 2018 o godz. (13:09)

  Czy na takie zajęcia mogą przychodzić dzieci z zewnątrz?

  • user

   4 kwietnia 2018 o godz. (08:09)

   Witamy
   Program obejmuje wyłącznie wychowanków Domu Dziecka. Ewentualnie podobne programy realizowane są również w szkołach.
   Pozdrawiamybottom