Ostatnio komentowane

Sponsorzy

Programy

PROGRAM NA STRONĘ LOGO

Trening Zastępowania Agresji

Agresja wśród młodzieży nie jest nowym zjawiskiem. Wynika to zarówno ze specyfiki współczesnego społeczeństwa, w którym na każdym kroku spotykamy się z agresją i przestępczością.


PROGRAM ANG

„Angielski w trzech słowach”

Jednym z kluczowych zadań naszej placówki jest rozwój naszych wychowanków w zakresie edukacji. Każdego dnia towarzyszymy im, wspieramy ich i aktywnie pomagamy w nauce, odrabianiu lekcji,


BEZP INT

Program profilaktyczny „Bezpieczny Internet”

W dzisiejszym świecie internet odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu dzieci i młodzieży. Obecne pokolenie nie zawsze dzieli już świat na realny i wirtualny, ale na co dzień, naturalnie, posługuje się mediami elektronicznymi utrzymując za ich pośrednictwem relacje rówieśnicze, wyrażając siebie, bawiąc się, ucząc…


SOMODZ

Program „Przygotowanie do samodzielności”

Usamodzielnienie wychowanków stanowi docelowe zadanie naszej placówki. Przygotowanie ich do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym obejmuje szeroki zakres działań uświadamiających im rolę i wartość pracy, wyrabiających motywację


WYCHOW DLA RODZ

Trening Umiejętności Wychowawczych dla rodziców

„(…) Rodzice (…) ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski.”

(Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka, art. 18)


SOCJO

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne

Socjoterapia jest procesem psychokorekcyjnym, leczniczym, ukierunkowanym głównie na eliminowanie lub zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Jest ona formą pomocy…
bottom