Przejdź do Facebooka

Ostatnio komentowane

Sponsorzy

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne

Socjoterapia jest procesem psychokorekcyjnym, leczniczym, ukierunkowanym głównie na eliminowanie lub zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Jest ona formą pomocy psychologicznej, która stanowi formę pośrednią pomiędzy psychoterapią a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym. Ma ona postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Źródłami zmian mają być korekcyjne doświadczenia i odreagowanie emocjonalne. Odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania i zabawy pozwalają uczestnikom wyćwiczyć i wypróbować w bezpiecznych warunkach nowe sposoby zachowania.

 

Cele programu:

 

1) Cele edukacyjne:

 • poszerzanie wglądu i wiedzy o samym sobie,

 • zwiększenie rozumienia mechanizmów społecznych,

 • uczenie się rozpoznawania emocji,

 • wyrażanie ich zgodne z zasadami funkcjonowania społecznego,

 • poznanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi uczuciami,

 • uczenie się pełnienia określonych ról społecznych,

 • uczenie się rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

 • nabywanie umiejętności skutecznej komunikacji.

 

2) Cele rozwojowe:

 • zaspokajania potrzeb istotnych na danym etapie rozwoju,

 • zapewnienie poczucia przynależności do grupy oraz akceptacji,

 • rozwój empatii,

 • uświadomienie własnych trudności i ograniczeń, a także własnego potencjału i możliwości zmiany.

 

3) Cele terapeutyczne:

 • odreagowanie napięć emocjonalnych,

 • kontrolowanie swoich stanów emocjonalnych,

 • hamowanie reakcji agresywnych,

 • zwiększenie poziomu otwartości,

 • dostarczenie doświadczeń korekcyjnych,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 • ćwiczenie nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych, takich jak: asertywność, podejmowanie decyzji, szukanie wsparcia i pomocy, skuteczna komunikacja, współpraca.

 

Zajęcia mają charakter ustrukturalizowany, każde z nich ma swój cel szczegółowy, podporządkowany celom ogólnym oraz rodzaje aktywności służące jego osiągnięciu. Każde ze spotkań przebiega według schematu:

 1. Rytualne powitanie będące informacją o rozpoczęciu zajęć i podzielenie się informacjami na temat wydarzeń mających miejsce przed zajęciami, bądź na temat stanu emocjonalnego uczestników.

 2. Zastosowanie gier i zabaw wyciszających lub energetyzujących w zależności od nastroju grupy.

 3. Zastosowanie gier i ćwiczeń psychokorekcyjnych, edukacyjnych lub rozwojowych – istotą tej części zajęć jest zdobywanie doświadczeń emocjonalnych i poznawczych.

 4. Podsumowanie /ocena każdego ćwiczenia jest elementem niezbędnym. Skłania ona do nazwania i wyrażania własnych odczuć i spostrzeżeń, dostrzegania związków między wydarzeniami w grupie a życiem codziennym.

 5. Zajęcia kończone są rundką i rytualnymi pożegnaniami.

 

Całe zajęcia przebiegają zgodnie z zasadami ułożonymi i zaakceptowanymi przez samych uczestników, które mają na celu porządkowanie zajęć i osiągnięcie zamierzonych celów socjoterapeutycznych, ale także przede wszystkim zapewnienie uczestnikom poczucia bezpieczeństwa.

Zajęcia trwają jedną godzinę zegarową i odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy podzieleni są na kilkuosobowe grupy (3-5), każda z nich ma określony dzień tygodnia i godzinę, o której się spotyka. Osobą prowadzącą zajęcia jest psycholog Domu Dziecka.

 

Zostaw odpowiedź

 


+ 2 = 11

 

Dodane komentarze

 1. Paulina

  21 grudnia 2016 o godz. (18:53)

  jestem chetnabottom