Przejdź do Facebooka

Ostatnio komentowane

Sponsorzy

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji

 

            Agresja wśród młodzieży nie jest nowym zjawiskiem. Wynika to zarówno ze specyfiki współczesnego społeczeństwa, w którym na każdym kroku spotykamy się z agresją i przestępczością. Szczególnie w przypadku młodzieży tworzy to ogromny problem społeczny, kosztowny zarówno w kategoriach ekonomicznych, jak i w kwestii cierpienia, nieszczęścia, niezrealizowanych planów.

            Zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u osób dorosłych, agresja inicjowana jest przez emocję złości, której nie zawsze są oni świadomi. Dzieciom brakuje umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z frustracją, działają impulsywnie i opierają się na bezpośrednich korzyściach, co stanowi odzwierciedlenie braków umiejętności kontrolowania złości. Praca nad wglądem we własne emocje, dająca możliwość do zwiększenia kontroli nad swoimi reakcjami stanowi więc podstawę jakichkolwiek działań terapeutycznych.

            „Trening Zastępowania Agresji” został stworzony właśnie do pracy z osobami mającymi problemy z kontrolą zachowań agresywnych. Jest to program psychoedukacyjny opracowanym przez prof. Arnolda Goldsteina z USA w odpowiedzi na narastający problem agresji i przemocy. Jest programem zaakceptowanym i rekomendowanym do realizacji przez MENiS i znajduje się w banku rekomendowanych programów profilaktycznych. Stanowi on kompleksową interwencję terapeutyczną wobec dzieci i młodzieży opartą o różne ich przyczyny – zarówno wewnętrzne i zewnętrzne. Z obranej przez autorów perspektywy teoretycznej wyselekcjonowane zostały trzy kluczowe obszary deficytów, które stanowią dobrze skoordynowane i zintegrowane moduły treningu. Są to:

 

·         Trening umiejętności społecznych – nabywanie przez uczestników treningu umiejętności społecznych daje im szansę na opanowanie społecznych substytutów dotychczasowych działań agresywnych. W trakcie treningu młodzież uczy się umiejętności: skarżenia się, rozumienia czyichś uczuć, przygotowania do trudnej rozmowy, radzenia sobie z czyimś gniewem, unikania bójek, pomagania innym, radzenia sobie z oskarżeniem, radzenia sobie z presją grupy, wyrażania sympatii (miłości), reagowania na niepowodzenia.

·         Trening Kontroli Złości – ma na celu nauczenie młodych ludzi hamowania złości poprzez stosowanie łańcucha zachowań, złożonego z następujących ogniw: identyfikowanie wyzwalaczy, identyfikowanie sygnałów, używanie reduktorów złości, używanie monitów, myślenie o przyszłości, dokonywanie samooceny.

·         Wnioskowanie moralne – pozwala podnieść u uczestników poziom uczciwości, sprawiedliwości i skłonić do większego liczenia się z potrzebami i prawami innych ludzi, poprzez dyskutowanie na różnych poziomach wnioskowania moralnego dylematów moralnych dotyczących sytuacji występujących w ich życiu.

Zostaw odpowiedź

 


9 + = 18

 


bottom